membri2.jpg

 

Principii
Auditorii interni trebuie sa aplice si sa respecte urmatoarele principii:

1. Integritate
Integritatea auditorilor interni sta la baza încrederii în aceasta categorie profesionala, creând astfel premisele respectului pentru rationamentul profesional al membrilor acesteia.

2. Obiectivitate
Auditorii interni manifesta cel mai înalt nivel de obiectivitate profesionala în colectarea, evaluarea si comunicarea informatiilor cu privire la activitatea sau procesul aflate în curs de examinare. Auditorii interni evalueaza în mod echilibrat toate circumstantele relevante, fara a fi în mod neîntemeiat influentati de propriile interese sau de alte persoane.

3. Confidenţialiate
Auditorii interni respecta valoarea si dreptul de proprietate asupra informatiilor pe care le primesc si nu furnizeaza informatii fara aprobarea corespunzatoare, decât în cazul în care exista obligatii legale sau profesionale în acest sens.

4. Competenţă
Auditorii interni aplica cunostintele, abilitatile si experienta necesare în furnizarea serviciilor de audit intern.

Reguli de Conduita

1. Integritate
Auditorii interni:
1.1. Desfasoara activitatea cu onestitate, profesionalism si responsabilitate.
1.2. Respecta legea si fac publice comunicarile necesare potrivit legii si profesiei.
1.3. Nu sunt partasi cu buna stiinta la activitati ilegale si nu se implica în acte care sa compromita profesia de audit intern sau organizatia.
1.4 Respecta si contribuie la atingerea obiectivelor legitime si etice ale organizatiei.

2. Obiectivitate
Auditorii interni:
2.1. Nu iau parte la activitati si nu stabilesc relatii personale care pot afecta sau se presupune ca afecteaza exprimarea unei opinii independente. Acestea includ activitatile sau relatiile personale care pot fi în conflict cu interesele organizatiei.
2.2. Nu accepta nimic care poate afecta sau se presupune ca afecteaza judecata lor profesionala.
2.3. Comunica toate elementele semnificative de care au cunostinta si care, daca nu ar fi facute
cunoscute, ar putea prejudicia calitatea rapoartelor privind activitatile aflate sub observatie.

3. Confidenţialiate
Auditorii interni:
3.1. Manifesta prudenta în utilizarea informatiilor obtinute în timpul exercitarii sarcinilor de serviciu.
3.2. Nu utilizeaza informatii în scopul obtinerii unor beneficii personale sau în orice alt mod care ar fi contrar legii sau în detrimentul obiectivelor legitime sau etice ale organizatiei.

4. Competenţă
Auditorii interni:
4.1. Se implica doar în acele misiuni pentru care au cunostintele, competentele si experienta necesare.
4.2. Presteaza servicii de audit intern conform Standardelor de Practica Profesionala a Auditului Intern.
4.3. Îsi îmbunatatesc în mod continuu competentele, eficacitatea si calitatea serviciilor.

 

 

 
 
© Asociatia Auditorilor Interni din Romania - AAIR
Institutul Bancar Roman (IBR), Str. Negru Voda, nr.3, sector 3, cod postal 030774, Bucuresti (in spatele magazinului Unirea, cu intrare dinspre Bd. Unirii).
• www.aair.ro •
Web design by SofteSS 21