iia_slogan_sigla.jpg

Activitati lunare

 

Activitati lunare desfasurate de A.A.I.R.

Nr. crt


Activitatea

Principalele subiecte abordate

Data desfasurarii

Loc desfasurare

Lector

1


Audit si Control sisteme informatice

•  Guvernanta coorporatista / IT;

•  Control - COSO;

•  CobiT;

•  Audit IT Si Audit intern;


24.09.2005

Întâlnire trimestriala

Sala BNR

Florin GOGOASA - CISA, BS7799 LA; - Ernst &Young

 


Managementul Riscurilor IT

•  Guvernanta IT;

•  Specificitatea Sistemelor informatice;

•  Managementul riscurilor IT;


24.09.2005

Întâlnire trimestriala

Sala BNR

Cristian GOICEANU - PhD, CISA ; - Ernst &Young

2


Analiza riscurilor, avand ca puncte de referinta planul strategic si planul anual

•  Planul strategic;

•  Referatul de justificare a Planului strategic;

•  Bugetarea activitatii;

•  Matricea riscurilor;

•  Planificarea auditului intern;


20.10.2005

Întâlnire lunara

Club A.A.I.R. - sala din B.dul Timisoara;

Dragos NICULAE - Sef Serviciu Audit Fonduri Comunitare / Directia Audit Public Intern din cadrul M.F.P

3


Auditul sistemului decizional dintr-o entitate publica si relatia de feed-back corespunzatoare

•  Derularea unei misiuni de audit intern pe aceasta tema (documente editate în baza procedurilor);

•  Analiza riscurilor;

•  Pista de audit privind un sistem decizional;


24.11.2005

Întâlnire lunara

Club A.A.I.R. -

sala din B.dul Timisoara;

Marin VOICU - Seful Executiv al Auditului Intern din cadrul RA ROMATSA;

4


Elaborarea, implementarea si evaluarea PROCEDURILOR SCRISE privind activitatile unei organizatii

•  Prezentare proceduri scrise;

•  Scrisoare pentru management privind rolul procedurilor scrise;

•  Criteriile de evaluare a procedurilor scrise;


15.12.2005

Întâlnire lunara

Club A.A.I.R. -

sala din B.dul Timisoara;

George MARES - Director Directia Audit Public Intern din cadrul M.F.P

5


Adoptarea procesului de management al riscurilor în cadrul unei entitati publice

•  Constientizarea riscurilor;

•  Ghid de identificare riscuri;

•  Ciclul Managementului riscurilor;

•  Formular alerta riscuri;

•  Matrice de autoevaluare riscuri;

•  Schema logica Managementul Riscurilor,


19.01.2006

Întâlnire lunara

Club A.A.I.R. -

sala din B.dul Timisoara;

Mihai COJOCARIU - auditor intern în cadrul CN ROMARM SA

6


Evaluarea calitatii activitatii de audit intern

•  Standarde IIA referitor la calitatea activitatilor de audit intern;

•  Componentele majore ale Programului de asigurarea calitatii;

•  Structura criteriilor de calitate;

•  Indicatori cantitativi de masurare a calitatii auditului intern;


14.02.2006

Întâlnire trimestriala

Aula Institutului Bancar Român

Mihai BOGDAN - Director Adj. Directia Audit Intern BNR

 

7


Exercitarea auditului intern in institutii publice din Anglia si Irlanda de Nord. Similitudini si unele deosebiri de abordare a acestei functii intre Romania si tara vizitata, cu particularizare la un minister de linie ( Ministerul Apararii )

•  Principiul reasigurarii privind managementul controlului intern;

•  Locul responsabilului de patrimoniu în Marea Britanie;

•  Elaborarea programului de audit;

•  Etapele elaborarii programului de audit;

16.03.2006

Club A.A.I.R. -

sala din B.dul Timisoara;

Gheorghe COTIUGA / Gheorghita RUSU - auditori interni - MApN

8


Metode / Modele practice în evaluarea calitatii unor activitati de audit intern

•  Programul de asigurare si îmbunatatire a calitatii (standard 1300);

•  Evaluari ale programului de calitate (standard 1310);

•  Evaluari interne (standard 1311.1); evaluari interne continue/periodice;

•  Evaluari externe (standard 1312.1);

•  Auto evaluarea interne, cu validare independenta (standard 1312.2);


31.05. 2006

Club A.A.I.R. -

sala din B.dul Timisoara;

Radu MELICA - consilier al Directorului Directiei Audit Intern - BNR

9


Auditul intern - organizare, functionare, comunicare. Sistemul bancar vs Entitati publice

•  Auditul intern în cadrul entitatilor publice;

•  Comitetul de audit;

•  Auditul intern în sistemul bancar (si nu numai);

•  Servicii privind frauda, furnizate de auditul intern;

•  Mandatul functiei de audit intern;

•  Resursele de personal ale functiei de audit intern (suficienta acestora);

•  Coordonarea activitatii de audit intern cu cele ale auditului financiar;


29.06.2006

Club A.A.I.R. -

sala din B.dul Timisoara;

Cezar TOARTA / Marius SOREGA - auditori interni în cadrul Piraeus Bank, Dragos NICULAE - Sef Serviciu Audit Fonduri Comunitare / Directia Audit Public Intern din cadrul M.F.P

10 1. Internal Auditing, Then and Now and the needs for the 21st century;

2  - Business Assurance-Compliance-Continuous audit Software in Romania;

•  The needs for 21st century;

•  The charging nature of control;

•  Developing Internal Audit,s Identify;

•  Role of Internal Audit in Corporate Governance;

•  Internal Audit & Committees;

•  Quality of earnings;

14.09.2006

Intalnire trimestriala
Aula Institutului Bancar Roman

dl. Denis R. BERGEVIN, CIA, Regional (Europa) Manager, Chapter & Affiliate Relations, The Institute of Internal Auditors / Global Headquarters;

dl. Klaus BERGHOFFER - CEO, Smart-View;
11 Risk Management

• Risk, Risk Management, How?

• Key questions;

• Why do Risk Management?

• What sort of risks?

• Everyone is a risk manager;

• Risk scores for Likelihood, Impact;

• Management matrix;

• Risk Rancing;

• Risk registers;

18.01.2007

Întâlnire lunara

Club A.A.I.R. -

sala din B.dul Timisoara;

dl. Phil GRAY - Internal Consultancy Service
Office of the Permanent Secretary
Welsh Assembly Government
Cathays Park CP2
Cardiff

12 Anali za riscurilor si asigurarea în auditul intern;

•  Conceptul de risc;

•  Scopul analizei de risc;

•  Factorii de risc;

•  Definirea nivelelor de risc;

•  Clasificarea ariilor auditabile;

•  Relatia audit intern - Managementul riscurilor;

Conceptul de asigurare;

15.02.2007

Întâlnire unara

Club A.A.I.R. -

sala din B.dul Timisoara;

Georgian NITA - auditor superior în cadrul Directiei Audit public intern din cadrul MFP;
13 Efficiency and effectiveness in internal auditing

•  Perception and ownership;

•  Organisation and governance framework;

•  Legislation;

•  Improved profesionalism;

•  Conceptual framework;

Resources;

15.03.2007

Întâlnire lunara

Club A.A.I.R. -

sala din B.dul Timisoara;
Robert WIECK - CPA, CIA, Manager Advisory - Internal Audit Service KPMG România;
14 Auditul Intern - IT Auditul IT in diverse categorii de audit (intern, extern, de conformitate...);
-Forme de furnizare ale serviciilor de audit IT in cadrul auditului intern (extern, colaborare, intern, intern specializat,...);
-Audit intern integrat cu audit IT;
-Elemente practice de audit IT;
-Formarea unui auditor IT.

19.04.2007

Întâlnire trimestriala

Aula Institutului Bancar Român

(sediul A.A.I.R.)

Florin GOGOASA,

CISA,
Technology and Security Risk Services
Ernst & Young Bucuresti ;

15 Fraud risk assessment - factors to consider
when assessing the risk of fraud
  1. What is fraud?
  2. Reasons for fraud;
  3. Profile of a fraudster;
  4. Frauf risk assesment
24.05.2007
Întâlnire lunară
Club A.A.I.R. –
sala din B.dul Timişoara;
Gabor AMON, Senior Manager, Advisory KPMG România
16 Metodologia de autoevaluare a riscurilor şi controalelor interne
  1. Formula obiectiv – risc – control intern;
  2. Formatele de aplicare a metodologiei AERC;
21.06.2007 Club A.A.I.R. –
sala din B.dul Timişoara;
Mihai COJOCARIU – auditor intern în cadrul CN ROMARM SA
17 Conferinţa Naţională   20.10.2007
Conf. Naţională
Aula Institutului Bancar Român  
18 Orizonturile cercetarii de audit intern
  1. conceptia, asa cum este aceasta prefigurata in documentele formale (arhitectul);
  2.  executia propriu-zisa (constructorul);
  3.  modul cum s-a realizat monitorizarea executie, controlul intern, reglarea (dirigintele de santier).
22.11.2007
Întâlnire lunară
Club A.A.I.R. –
sala din B.dul Timişoara;
 
   

2008

     
19 Auditul de performanta in domeniul achizitiilor - reglementări aplicabile în materie;
- indicatori de performanţă;
- VFM – valoare pentru bani;
-exemple practice;
21.02. 2008
Întâlnire lunară;
Club A.A.I.R. –
sala din B.dul Timişoara;
Marius TOMOIALĂ – CIA, M.Ap.N
20 Managementul securităţii informaţiilor clasificate - cadrul general de reglementare;
- managementul informaţiilor NATO/UE clasificate;
- securitatea fizică a informaţiilor NATO/UE clasificate;
- standarde INFOSEC;
- procedura de eliberare a autorizaţiei/certificatului de securitate industrială;
- securitatea personalului;
20.03.2008
Întâlnire lunară;
Club A.A.I.R. –
Sediul ORNISS;
Specialişti din cadrul ORNISS;
21 Compartimentul de Audit Intern şi Comitetul de Audit în cadrul firmei - Reglementări aplicabile în România;
- recrutarea memnrilor comitetului de audit;
- rolul comitetului de audit;
17.04.2008
Întâlnire lunară;
Club A.A.I.R. –
sala din B.dul Timişoara;
Elena DOBRE – conf. univ. dr.
22

1.  Basel II si functia de audit intern

2. Internal Auditing with the E.U. public sector

- controlul fondurilor publice inainte de aplicare a reformei;

- sistem de coordonare a finanţelor publice;

- dezvoltarea unui sistem de control aflat la indemana managerilor;

26.06.2008 Aula Institutului Bancar Român

1. Andrew McCARTNEY  - Partner Ernst & Young, Southeast Europe Business and Risk Advisory;

 

2. Stephan ROUDIL, CIA /CGAP, expert in Public internal Audit for European Commission

23 Functia/procedura Whistleblowing 
- instrument in instaurarea unui mediu de control adecvat
- termenul şi definiţia de “whistleblower”;
- legislaţie internaţională;
- legislaţie internă;
- necesitatea unei asemenea proceduri;
- rezultate studii internaţionale;
- hotline Allianz Tiriac;
16.10.2008 Club A.A.I.R. –
sala din B.dul Timişoara;
Elena CONSTANTIN, Head of Internal Audit & Control Departament Allianz Tiriac Insurance S.A.-Headquarter;
24 What does it take to become a risk intelligent internal auditor? - Wy is risk management such hot topic?
- What is wrong with risk?
- The value proposition for improving risk intelligence;
- A new paradigm for risk assessment;
29 noiembrie 2008 Cu ocazia Conferinţei Naţionale AAIR -   Noiembrie  2008,
Aula Institutului Bancar Român;
J. P. Garitte – Deloitte Internal Audit Leader Europe, Middle East and Africa, CIA, CCSA, CISA, CFE, Past Cahirman of the Board IIA, Past President IIA;
   

2009

     

 

 
© Asociatia Auditorilor Interni din Romania - AAIR
Institutul Bancar Roman (IBR), Str. Negru Voda, nr.3, sector 3, cod postal 030774, Bucuresti (in spatele magazinului Unirea, cu intrare dinspre Bd. Unirii).
• www.aair.ro •
Web design by SofteSS 21